Ved dit første besøg hos kiropraktoren vil der blive optaget en sygehistorie, efterfulgt af en klinisk undersøgelse, hvor kiropraktoren oftest vil bede dig være afklædt, hvor det er relevant. Ud fra disse tilrettelægger kiropraktoren et behandlingsforløb, som du informeres om, inden det igangsættes.

I sygehistorien vil du blive spurgt om en del faktorer i forbindelse med det aktuelle problem. Der spørges også til dit grundlæggende helbred, herunder relevante nuværende og tidligere sygdomme, tidligere operationer og behandling samt medicinforbrug.

Den klinisk undersøgelse består primært i at lokalisere nedsat funktion af led og muskler samt undersøgelse af nervefunktion, herunder muskelkraft, reflekser og følesans.

Hvis der er indikation for at foretage en røntgenoptagelse, vil kiropraktoren informere dig om det, og foretage denne i forbindelse med dit forløb.

Du kan læse mere under Røntgenundersøgelse

Et typisk 1. besøg hos kiropraktoren kunne se således ud:

  1. Kort information og kontrol af CPR
  2. Anamneseoptagelse
  3. Klinisk undersøgelse – undervejs spørger kiropraktoren ind til bl.a. smerter
    1. evt. røntgenoptagelse
  4. Information om fund og sandsynlig diagnose, behandlingsplan samt evt. bivirkninger ved behandling. Når du har givet dit samtykke kan behandlingsplan igangsættes.
  5. Behandling med ledmobilisering og evt. bløddelsbehandling
  6. Rådgivning omkring egne tiltag til smertelindring samt øvelser.

Kiropraktor ved Kiropraktisk Klinik i Holstebro, behandler patient der har gener i ben og fod